about image

Oyun gruplarının amacı çocukları eğitmek değildir. Değişen dünyada sosyalleşme imkanı bulamayan çocuk ve aileler için uygun şartların sağlanmasıdır. Çocuğun doğasında olan oyun oynama etkinliğinin yaşıtlarıyla bir arada, sosyal bir ortamda, becerilerinin (bilişsel, dilsel, duygusal ve fiziksel maharetin artması) geliştirilmesine fırsat sağlayacak şekilde gerçekleşmesidir.

Aktif öğrenme

Yaşayarak öğrenme dediğimiz olay, öğrenme yöntemlerinden en etkili ve en kalıcı olanıdır.

Uzman Rehberler

Uzman REHBERLER ile sizde çocuğunuzdaki değişimi görebilirsiniz.

Strateji Konumu

Çoçuklarımızın iyi bir eğitim alması ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek.

Programlar

Günlük eğitim planı akışı, rehberin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır.

Dr.Maria Oyun & Etki̇nli̇k Atölyesi̇ Öğrenci̇ Ön Kayıt Formu